Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

TUGAS DAN FUNGSI Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)…

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Kepala Bidang Pembinaan KetenagaanKepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan…